Kwaliteitsgarantie

Degene die het beste over de Groene Hart Producten kunnen vertellen, zijn de ondernemers die de producten maken. De coöperatie onderscheidt zich doordat ze producten aanbiedt van hoogwaardige kwaliteit, geproduceerd en uit een afgebakend gebied: Het Groene Hart. Dit willen wij u uiteraard garanderen. Daarom worden wij gecontroleerd en gecertificeerd door verschillende instanties:

De streekproducten voldoen aan:

  • De voorwaarden die Stichting Streekeigen Product Nederland stelt aan haar keurmerk ‘Erkend Streekproduct’. Voor details zie www.erkendstreekproduct.nl
    • Ingrediënten uit het Groene Hart
    • Productie in het Groene Hart
    • Duurzaam geproduceerd
  • HACCP normen of soortgelijke Hygiënecode voor eigen branche (bijvoorbeeld Global GAP voor fruit, Hygiënecode van het COKZ voor zuivel)