Sweylanthoeve

Familie van Schie - Warmond

Het maken van Boeren-Leidsekaas is een traditie op het bedrijf van de familie van Schie, een melkveebedrijf aan de oevers van de Kagerplassen in Warmond, aan de westzijde van het Groene Hart. Het is een kleinschalig melkveebedrijf met ca. 45 melkkoeien. In de bedrijfsvoering houden wij rekening met milieu en natuur, waaronder het beschermen van weidevogels en het onderhoud van een fraaie houtkade. De koeien grazen in de zomer dag en nacht in de weilanden achter de boerderij. Vers gras geeft immers de lekkerste kaas en vooral de lekkerste (gras-)boter.

Kees maakt, samen met zijn vrouw Marjan de kaas en boter, broer Ruud melkt en verzorgt de koeien en het jongvee. Kwaliteit staat hoog in het vaandel, hiervan getuigen de vele prijzen die zijn gewonnen met de kaas op regionale keuringen en de eerste prijs voor onze kaas op de landelijke keuring in 2011.